W Krakowie (i nie tylko)

Posts Tagged ‘pułkownik Ryszard Kukliński’

W sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

Posted by jw w dniu 29 grudnia 2011

 

 Pomnik pułkownika Ryszarda Kuklinskiego w patriotycznym Parku Jordana w Krakowie

sprofanowany 13 grudnia 2011 r. – już po renowacji

(zdjęcie – Józef Wieczorek)

Projekt

UCHWAŁA

 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia ……… grudnia 2011 r.

w sprawie upamiętnienia

pułkownika Ryszarda Kuklińskiego

 

W grudniu 1970 roku, kosztem życia kilkudziesięciu osób reżim komunistyczny brutalnie stłumił falę pokojowych, robotniczych wystąpień przetaczających się przez polskie wybrzeże. Pod wpływem dramatycznych wydarzeń, w trosce o losy kraju i Polaków, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego Ryszard Kukliński podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z CIA.

Z narażeniem życia swojego i swojej rodziny, przez dziesięć lat pułkownik Kukliński przekazał amerykańskiemu wywiadowi ponad 40 tys. stron tajnych dokumentów dotyczących m.in. planów ZSRR użycia broni nuklearnej, danych technicznych modeli sowieckiej broni (m.in. czołgu T-72 oraz rakiet Strzała-2), rozmieszczenia radzieckich jednostek przeciwlotniczych na terenie Polski oraz NRD, stosowanych przez Armię Radziecką metod zapobiegania namierzaniu obiektów przez satelity szpiegowskie, a także planów wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Informacje przekazywane przez pułkownika Kuklińskiego miały unikalną wartość wywiadowczą – jako oficer łącznikowy w sztabie głównym Armii Radzieckiej Kukliński brał udział w tajnych naradach dotyczących działań Układu Warszawskiego. Jako szef Oddziału 1 Planowania Strategiczno-Obronnego i zastępca szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był także autorem doktryny obronnej PRL i przygotowywał plany inwazji wojsk Układu Warszawskiego m.in. na kraje zachodniej Europy oraz Czechosłowację. W latach 1980-81 uczestniczył w opracowywaniu planów wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W opinii historyków ujawnienie Stanom Zjednoczonym planów wojskowych przygotowywanej latami inwazji na kraje zachodniej Europy, w wyniku której Polska mogła zostać zniszczona na skutek działań odwetowych z użyciem broni nuklearnej miało duży wpływ na przebieg zimnej wojny. Sowieckie plany zakładały śmierć od 3 do 10 milionów Polaków – pułkownik Kukliński uznał, iż jedynym skutecznym sposobem udaremnienia groźby podjęcia działań zbrojnych i uratowania Polski było przekazanie tajnych dokumentów amerykańskiemu wywiadowi.

Za bohaterską postawę Ryszard Kukliński poniósł szereg ofiar. W tajemniczych okolicznościach zginęli obydwaj jego synowie. W 1984 roku przez sąd wojskowy w Warszawie za dezercję i zdradę został skazany na karę śmierci połączoną z zarekwirowaniem mienia. Wyrok utrzymano pomimo obalenia komunizmu – w 1990 roku na mocy amnestii karę złagodzono do 25 lat więzienia. Dopiero w 1995 roku I Prezes Sądu Najwyższego wniósł rewizję nadzwyczajną na korzyść Kuklińskiego. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok pozbawienia wolności i zwróciła sprawę prokuraturze wojskowej do uzupełnienia. W 1996 roku śledztwo zostało ponownie podjęte, a za pułkownikiem rozesłano listy gończe. Dopiero w roku 1997 postępowanie umorzono uznając, że Ryszard Kukliński działał w stanie wyższej konieczności.

W 30. rocznicę wprowadzenia przez reżim komunistyczny PRL stanu wojennego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla działań pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, którego bezinteresowne poświęcenie przysłużyło się obaleniu w Polsce komunizmu i utrzymaniu światowego pokoju, zagrożonego ofensywnymi planami militarnymi ZSRR. Kierując się dobrem Polski i Polaków, nie zważając na niebezpieczeństwa Ryszard Kukliński odważnie przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi, stając w jednym szeregu ze wszystkimi bohaterami walk o polską niepodległość. Zachowując nienaganną postawę moralną godnie znosił upokorzenia, których doświadczył ze strony władz najpierw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a później także Rzeczypospolitej Polskiej. Był wzorem wiernego krajowi patrioty.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej. 

Klub Parlamentarny Solidarnej Polski

Szanowni Państwo!

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie oraz własnym serdecznie dziękuję za złożenie do laski marszałkowskiej projektu uchwały w sprawie upamiętnienia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Mam nadzieję, że ten znakomicie przygotowany tekst, w którym merytorycznie, a zarazem sugestywnie przedstawiono ogromne zasługi śp. płk. Kuklińskiego dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uratowania światowego pokoju wejdzie pod obrady plenarne Sejmu RP podczas najbliższego posiedzenia w dniach 11-13 stycznia 2012 roku, skoro nie udało się tego uczynić w trakcie grudniowych obrad w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Chciałbym, żeby w tak ważnej sprawie osiągnięto ponadpartyjne porozumienie, ponieważ dotyczy ona kwestii wykraczającej poza doraźne polityczne waśnie. Ufam, że posłanki i posłowie różnych ugrupowań zechcą poprzeć projekt uchwały kończącej się słowami:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje cześć pamięci pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, który dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej.

Kraków, 29 grudnia 2011

dr Jerzy Bukowski hm

rzecznik POKiN

były reprezentant płk. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Reklamy

Posted in pamięć, Park Jordana | Otagowane: , , | Leave a Comment »

POKiN w Krakowie pyta: Czy Sejm uhonoruje pułkownika Kuklińskiego?

Posted by jw w dniu 11 grudnia 2011

( w patriotycznym Parku Jordana w Krakowie) 

(wszystkie zdjęcia – Józef Wieczorek)

Czy Sejm uhonoruje pułkownika Kuklińskiego ?

Pani Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz

Przewodniczący Klubów Parlamentarnych

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie zwraca się do Pani Marszałek oraz do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych obecnej kadencji o podjęcie przez Sejm RP na jednym z najbliższych posiedzeń jednozdaniowej uchwały o treści:

„Pułkownik Ryszard Kukliński dobrze zasłużył się Rzeczypospolitej Polskiej”.

( W katedrze Mariackiej w Gdańsku)

30. rocznica wprowadzenia przez komunistyczny reżim PRL stanu wojennego jest dobrą okazją do wyrażenia hołdu człowiekowi, który z narażeniem życia własnego i swojej rodziny odważnie stanął w obronie narodowych imponderabiliów, od początku lat 70. ubiegłego wieku owocnie działając – w tajnej współpracy z Amerykanami – na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i uratowania światowego pokoju, zagrożonego przez ofensywne plany militarne Związku Sowieckiego.

( na warszawskich Powązkach Wojskowych)

Bohaterska postawa śp. płk. Kuklińskiego już dawno powinna zostać doceniona przez najwyższe władze RP. Nasze Porozumienie od wielu lat zabiega u kolejnych prezydentów Rzeczypospolitej o uhonorowanie go Orderem Orła Białego i awansem generalskim.

(w Parku Jordana w Krakowie) 

Uważamy, że podjęcie przez Sejm RP zaproponowanej wyżej uchwały byłoby aktem dziejowej sprawiedliwości wobec człowieka, który całkowicie i z doskonałymi rezultatami poświęcił się walce z sowieckim imperium zła, przecierając szlaki do wyzwolenia Polski, a także innych państw Europy środkowo-wschodniej spod kremlowskiego jarzma.

Sekretarz POKiN                           Przewodniczący POKiN

Stanisław Palczewski                    Edward Jankowski

(w patriotycznym Parku Jordana w Krakowie

– uroczystośc w rocznicę śmierci – 11 lutego 2011 r.) 

Posted in apele, Park Jordana | Otagowane: , | 5 Komentarzy »