Oświadczenie AKO w sprawie zagrożenia utraty niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego

                               

 Poznań, 06.12.2011

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie zagrożenia utraty niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ze zrozumieniem i aprobatą przyjął inicjatywę zorganizowania marszu niepodległościowego w dniu 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Tym, co łączy problem zagrożenia suwerenności i bytu narodowego w dniach wprowadzania i egzekwowania stanu wojennego w Polsce w roku 1981 i w dobie aktualnej polityki międzynarodowej rządu Rzeczypospolitej Polskiej, jest szczególne rozumienie tzw. polskiej racji stanu.

Wprowadzenie stanu wojennego było usprawiedliwiane przez ówczesną władzę właśnie „polską racją stanu” oraz tzw. „mniejszym złem”. Obecna polityka rządu polskiego, realizowana poprzez rezygnację z suwerenności energetycznej i dywersyfikacji źródeł energii, poprzez zaniedbania w armii polskiej, zaniechania w obronie polskiego interesu narodowego na arenie międzynarodowej, a ostatnio nade wszystko poprzez publicznie wyrażoną przez ministra spraw zagranicznych i zaakceptowaną przez premiera, koncepcję federacji europejskiej, co oznacza radykalną zmianę zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a dla nas rezygnację z suwerenności Państwa Polskiego – jest także tłumaczona „polską racją stanu”.

W świetle tych dwóch faktów, trudno nie zauważyć, że „polska racja stanu” różni się zasadniczo od kategorii „dobra wspólnego”, które konstytutywnie tworzy Rzeczpospolitą – Res Publica. Podmiotem racji stanu jest władza i jej interesy, podmiotem dobra wspólnego jest naród współtworzący państwo. Racja stanu jest zatem legitymizowana przez samą władzę, która w tym znaczeniu nie może być oceniana w kategoriach moralnych, jedynie w kategoriach pragmatyki. Dobro wspólne jest kategorią moralną i podlega ocenom etycznym.

Zatarcie w polskiej debacie publicznej różnic między tymi kategoriami sprawia, że po upływie 30 lat w dyskusji wokół stanu wojennego nie postrzega się problemów w kategoriach zdrady narodu przez władzę zatroskaną o tzw. „polską rację stanu” (czyli utrzymanie władzy politycznej), nie przeprowadza moralnej oceny zbrodni dokonanej na górnikach, robotnikach i ofiarach systemu, nie podejmuje oceny moralnej zła wyrządzonego tysiącom osób internowanych, aresztowanych, więzionych, pobitych, wyrzuconych z pracy, zmuszonych do emigracji i ich rodzinom. Dzisiaj mylone są elementarne pojęcia i wartości, rzucone na szalę socjotechnicznej walki o władzę – to dlatego patriotyzm nazywa się faszyzmem, wywieszanie symboli narodowych na stadionach traktuje się na równi z aktami wandalizmu, a ofiary zbrodniczego systemu próbuje się oskarżać z pomocą katów PRL.

Niepodległość Polski to nie tylko kwestia suwerenności politycznej i militarnej. To przestrzeń świadomości narodowej, kultury, ekonomii – w tym niezależności polskiej waluty. Niepodległość Polski to pamięć i tożsamość. Pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za Polskę w dobie Polskiego Państwa Podziemnego, opozycji komunistycznej, stanu wojennego. To pamięć o tych, którzy w obecności śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przekazali młodym Polkom i Polakom swój testament: „Najwyższym celem naszych zmagań było odzyskanie niepodległości i niezawisłości Państwa Polskiego, niezależnego zarówno w polityce wewnętrznej, jak i zagranicznej (…)”. To pamięć o tym, co było fundamentalnym założeniem Unii Europejskiej, potwierdzonym w Traktacie z Maastricht – o zasadzie solidarności i subsydiarności (pomocniczości), które zakładają suwerenność każdego z państw członkowskich.

Niepodległość Polski to nasza tożsamość, zagrożona ongiś przez serwilizm wobec władz sowieckich, a dziś przez serwilizm wobec europejskich mocarstw.

Wyrażamy nadzieję, że ideowy przekaz marszu niepodległości 13 grudnia 2011 roku pomoże zrozumieć władzy państwowej, że jej celem jest służba dobru wspólnemu narodu polskiego. Za niepodległość Polski nie było w jej dziejach żadnej wymiernej ceny.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 8. dr Roman Andrzejewski
 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 10. dr Róża Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 16. mgr Janina Błaszak – PP
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 19. dr Paweł Binek – UP Kraków
 20. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 21. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 22. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 28. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 30. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 31. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 33. dr Ewa Ciosek – UAM
 34. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 35. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 36. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 37. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 38. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 39. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 40. dr Mirosława Dabert – UAM
 41. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 42. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 43. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 44. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 45. inż. Józef Drausowski
 46. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 47. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 48. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 49. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania
 50. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 51. mgr Agata Fischbach
 52. dr Jerzy Fischbach
 53. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Pol. Rzeszowska
 54. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 55. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 56. mgr Bogdan Freytag
 57. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 58. mgr Witold Gedymin – UE
 59. dr Grzegorz Gertig – U Med
 60. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 61. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 62. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 63. dr Michał Haake – UAM

 64. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
 65. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 66. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 67. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 68. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 69. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 70. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 71. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 72. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 73. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 74. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 75. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 76. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 77. mgr inż. Andrzej Judek
 78. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM

 79. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 80. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 81. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 82. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 83. dr Zofia Karaszkiewicz
 84. dr Anna Kasprzyk – UAM
 85. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 86. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 87. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 88. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 89. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 90. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 91. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
 92. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP

 93. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 94. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 95. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 96. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 97. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 98. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 100. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 101. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 102. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 103. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 104. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 105. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 106. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 107. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 108. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
 109. dr Przemysław Lehmann – PAN
 110. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 111. dr Maria Leśniewicz – PP
 112. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 113. dr Jarosław Liberek – UAM
 114. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 115. mgr Rafał Lisiak – architekt
 116. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 117. dr Eryk Łon – UE
 118. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 119. dr Piotr Łukasiak – PP
 120. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 121. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 122. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 123. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 124. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 125. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 126. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 127. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 128. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 129. mgr Helena Materny – nauczyciel
 130. mgr Ryszard Materny
 131. mgr Maria Matysiak – UAM
 132. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 133. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 134. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Pol. Gdańska
 135. dr Jerzy Michalik – UAM
 136. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 137. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 138. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz
 139. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 140. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 141. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 142. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 143. mgr Danuta Namysłowska
 144. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 145. mgr Wilhelmina Nowak
 146. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 147. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 148. Włodzimiera Pajewska – UAM
 149. inż. Ryszard Paprzycki
 150. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 151. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 152. dr Andrzej Pawuła – UAM
 153. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 154. dr Barbara Pelplińska – UAM
 155. dr Ryszard Piasek – reżyser
 156. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 157. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 158. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 159. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 160. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 161. mgr Maria Przybylska – UAM
 162. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 163. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 164. dr Jacek Radomski – UAM
 165. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 166. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 167. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 168. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 169. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 170. dr Lech Różański
 171. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 172. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 173. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 174. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 175. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 176. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 177. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 178. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 179. mgr Janusz Smólski
 180. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 181. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 182. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 183. dr Teresa Stanek
 184. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 185. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 186. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 187. mgr Gabriela Stępczak
 188. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 189. mgr Bernadeta Sturzbecher –UAM
 190. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 191. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 192. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 193. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 194. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 195. Anna Szukalska
 196. Edwin Szukalski
 197. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 198. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 199. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 200. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 201. dr Hanna Szweycer
 202. prof. dr hab. Michał Szweycer
 203. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 204. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 205. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 206. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 207. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 208. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 209. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 210. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 211. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 212. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 213. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 214. mgr Jacek Tuchołka
 215. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 216. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 217. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 218. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 219. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 220. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 221. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 222. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 223. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 224. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 225. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 226. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
 227. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 228. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 229. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 230. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 231. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 232. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 233. dr Jerzy Zerbe – UAM
 234. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 235. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 236. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 237. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 238. Jerzy Żarnowski – em. HCP
 239. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 240. dr Jakub Żmidziński – UAP

6 uwag do wpisu “Oświadczenie AKO w sprawie zagrożenia utraty niepodległości i suwerenności Państwa Polskiego

 1. Myślę, że tym co łączy grudniowy zamach stanu z obecną wasalną polityką rządu jest niedbanie o polską rację stanu, ani o dobro wspólne Narodu. Są to wartości obce i pogardzane przez tę część klasy politycznej. Wtedy i teraz mamy do czynienia z pospolitą zdradą. A tworzone teoryjki „mniejszego zła” – to próba oszukania Polaków.
  Dobrze, że powstał ten list. Chciałabym, żeby sprzeciw był i bardziej powszechny i bardziej jednoznaczny. Pytanie, czy suwerenność i niepodległość są powszechnie cenionymi wartościami w naszym kraju? Szczególnie w pokoleniu wychowanym przez współczesną szkołę i media.

 2. Jesli obrone polskiej racji stanu politycy rozumieja jako oddanie naszej Ojczyzny do dyspozycji sasiednim mocarstwom, podporzadkowanie Narodu obcej mu mentalnosci i kulturze, odebranie praw do decydowania o wolnosci slowa i praw do czci polskich bohaterow; jesli wiec tak maja zarzadzac naszym krajem, Polska, to odbieram te postawe jako zdrade interesow Ojczyzny .
  Skoro kryzys ekonomiczny i finansowy jest okreslany jako wojna o wplywy, o przetrwanie gospodarcze wielu krajow czlonkowskich Unii Europejskiej, to w czasie wojny zdrada narodowa jest zbrodnia!
  Wynika wiec stad, ze obecny rzad popelnia zbrodnie na narodzie.
  Najtragiczniejsza jest jednak motywacja powyzszych czynow: partykularyzm, nienawisc do wlasnej ziemi, wiernopoddanczosc, postawienie prywatnych interesow ponad narodowymi.
  I nic to, ze pozostale kraje czlonkowskie dziwia sie Polsce; zaden z politykow nie chce zauwazyc, ze Polska staje sie na arenie miedzynarodowej obiektem drwin!
  Dlatego glosy protestu z postepowach kregow patriotycznych musza brzmiec jak dzwony na trwoge!

 3. To bardzo WAŻNE i potrzebne Oświadczenie. Dziękujemy.
  Poznań jest sercem polskiego patriotyzmu i odpowiedzialności.

 4. DZĄDY TUSKA A POLSKA RACJA STANU

  Rozgęgały się media mainstreamowe, że znowu ten wstrętny Belzebub Jarosław Kaczyński chce podpalić Polskę. Histeryczna wrzawa ogarnęła cały kraj. W tefeuenie od samego rana cyniczni żurnaliści od mokrej roboty odżegnują Kaczyńskiego od czci i wiary, opluwają, wyśmiewają, szydzą, a nierzadko lżą bez poczucia wstydu i obciachu.

  Poszło o inicjatywę zorganizowania marszu niepodległościowego w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. A dokładniej o protest w sprawie zagrożenia utraty niepodległości i suwerenności Rzeczpospolitej.

  Bo, co tam energetyczne uzależnienie od Rosji. Co tam dywersyfikacja. Co tam rozbrojenie polskiej armii. Co tam interesy Polski za granicą. Co tam wpędzenie nas w praktycznie niespłacalne długi. co tam jakiś Bóg, Honor i Ojczyzna… Ważne, żeby naród miał co wypić do karkówki i siedział cicho dając przyzwolenie Premierowi by się czasu do czasu uścisnął na misia z Putinem, dał się poklepać po plecach pajacującemu Sarkoziemu bądź mógł cmoknąć wiernopoddańczo w mankiet zniesmaczoną Kanclerz Niemiec.

  I nic to, że za przyzwoleniemTuska minister Sikorski zwany Radkiem-Zdradkiem ogłosił chyłkiem i bez konsultacji z polskim Parlamentem koncepcję federacji europejskiej, co de facto oznacza dobrowolną rezygnację z suwerenności Polskiego Państwa.

  Ale najbardziej plugawe jest to, że rząd Tuska, który nie bez przyczyny nazywam Centralną Radą Upokorzenia Narodowego (CRUN) tłumaczy te wszystkie draństwa – Uwaga!!! – „polską racją stanu”.

  Więc w tym miejscu pragnę Polakom przypomnieć, że w dniu 13 grudnia 1981 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) wprowadziła w Polsce stan wojenny tłumacząc tę haniebną hucpę, również o zgrozo! – „polską racją stanu”.

  Dość tego mości panowie pożal się Boże „elita”! Polska racja stanu to nie ścierka do zacierania ciemnych plam naszej historii!

  I aż się prosi, żeby w tym kontekście, wzorem pamiętnych słów Adama Michnika, jakie wypowiedział broniąc generała, który na długie lata złamał polską duszę – tym wszystkim, którzy tak zawzięcie wyszydzają pomysł Jarosława Kaczyńskiego powiedzieć: „Odpieprzcie się od Prezesa!”.

  Krzysztof Pasierbiewicz
  (nauczyciel akademicki)

 5. Od 10 kwietnia 2010 roku ,czyli „katastrofy” tupolewa wiozącego najlepszego Prezydenta Polski od ,bodaj,1920 roku i elity patriotycznej narodu wraz z generalicją Wojska Polskiego, „katastrofy”, która okazała się klęską Państwa Polskiego – zainicjowany został – tak tragicznie – gwałtowny proces utraty niepodległości. Był to niejako- bez wypowiedzenia wojny – blitzkrieg,w którym straciliśmy Główę Państwa i czołówkę polityczną kraju – bez ofiar ze strony przeciwnika. A ów przeciwnika, jak się okazało i nadal okazuje, trzeba szukać i zewnątrz i wewnątrz nazej ojczyzny. Czy w polityce rządu Tuska zrzekającej się prawa poszukiwania winnych „katastrofy”‚ lub dawaniu wiary fałszywym świadectwom, jest tylko głupota,czy wyrachowany cynizm? Cały okres czterech lat tych rządów i i ich kontynuacja świadczy o niesłychanej nieudolności tegp rżadu i poszukującego środków zaradczych w polityce wewnętrznej łatwego oporu,kosztem społeczeństwa,zaś w polityce zewnętrznej
  rezygnację z suwerenności na rzecz wątpliwej pomocy UE (czytaj Niemiec) i jeszcze bardziej wątpliwej,ba, samobójczej i zdradzieckiej idei federalizmu.Najwyższy czas,aby społeczeństwo nasze pojęło ogrom niebezpieczeństwa,jaki grozi niepodległości Polski ,za którą od wieków walczyli patrioci,nie uważający,że „polskość to nienormalność”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s