List otwarty AKO w sprawie blokowania dostępu Telewizji TRWAM do multipleksu cyfrowego

Poznań, 17.10.2011r.

List otwarty  

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu 

do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

w sprawie blokowania dostępu Telewizji TRWAM

do multipleksu cyfrowego 

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wielokrotnie upominali się o los mediów publicznych, traktując je jako niezbywalny warunek rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Tym razem jako świadomi uczestnicy życia społecznego, jako obywatele i uczeni i wreszcie jako odbiorcy mediów, domagamy się stanowczo respektowania przez KRRiT praw tych katolików, którzy stanowią widownię Telewizji Trwam. Jako w najwyższym stopniu niepokojącą informacje traktujemy wiadomość o braku dostępu Telewizji Trwam do multipleksu cyfrowego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w lipcu  2011 zakończyła etap przyznawania miejsc dla stacji telewizyjnych na multipleksach umożliwiających od stycznia 2012 odbiór kanałów w jakości cyfrowej. KRRiT na stronie internetowej podaje, że: „W naszej części świata telewizja analogowa zostanie całkowicie wyłączona w połowie 2015 roku, a w większości krajów europejskich już w roku przyszłym. W Polsce ustawowo ustalono datę całkowitego wyłączenia telewizji analogowej na 31 lipca 2013 r.” Zważywszy, że Telewizja Trwam nie jest dostępna na żadnej z platform cyfrowych, oznacza to, że najdalej od lipca 2013 kanał w praktyce nie będzie istniał w ogólnie dostępnej przestrzeni medialnej.

          Jest to w naszym przekonaniu oburzające naruszenie zasad pluralizmu i prawa obywateli do informacji oraz poszanowania przekonań światopoglądowych i religijnych. Więcej, jest to oczywiste dyskryminowanie potrzeb kulturowych i duchowych ogromnej rzeszy ludzi, zważywszy że podmioty przedstawiające ofertę komercyjną o nachyleniu lewicowym i liberalnym otrzymały dostęp do multipleksu . Nie ma w tej chwili innej stacji, która oferowałaby widzom programy analogiczne bądź zbliżone do programu Telewizji Trwam, zatem nie do zaakceptowania dla nas jest decyzja KRRiT skazująca widownię tej stacji na wykluczenie cyfrowe. Powyższa decyzja, która w dodatku nie jest poparta merytoryczną analizą dostępną obywatelom, nie tylko nie jest zrozumiała ale nie może być na nią zgody społecznej, tym bardziej, że niektóre podmioty otrzymały już więcej niż jedno miejsce na multipleksie!

          Cóż to za demokracja, która staje się tyranią większości i nie jest zdolna respektować pluralistycznej palety przekonań światopoglądowych, kulturowych, narracyjnych i wreszcie potrzeb religijnych, nie jest władna sprostać oczekiwaniom wielu milionów ludzi żyjących w poszanowaniu wartości przynależnych tradycji Narodu i Kościoła. 

Apelujemy zatem do KRRiT o wycofanie się z decyzji skutkujących cyfrowym wykluczeniem wielu milionów obywateli, które jest nie tylko niezgodne z demokratycznymi regułami, ale również sprzeczne z dokumentem konstytuującym zadania KRRiT i zapisami UE.

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM

Przewodniczący AKO – Poznań

LISTA AKO

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – U Szczeciński
 8. dr Roman Andrzejewski
 9. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 10. dr Róża Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 16. mgr Janina Błaszak – PP
 17. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 18. dr Paweł Binek – UP Kraków
 19. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 20. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 21. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 22. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 23. dr inż. Krzysztof Borowiak
 24. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 25. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 26. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – U Zielonogórski
 27. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 28. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 29. dr Marek Chabior – U Technologiczny Szczecin
 30. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 31. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 32. dr Ewa Ciosek – UAM
 33. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 34. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 35. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 36. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 37. dr Mirosława Dabert – UAM
 38. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 39. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 40. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 41. inż. Józef Drausowski
 42. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 43. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 44. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 45. dr Tadeusz Dziuba – radny Miasta Poznania
 46. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 47. mgr Agata Fischbach
 48. dr Jerzy Fischbach
 49. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – P Rzeszowska
 50. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 51. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 52. mgr Bogdan Freytag
 53. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 54. mgr Witold Gedymin – UE
 55. dr Grzegorz Gertig – U Med
 56. prof. dr hab. Henryk Gertig – UMed
 57. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 58. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 59. mgr Stanisław Grzesiek
 60. dr Michał Haake – UAM
 61. dr Jolanta Hajdasz – naucz. akad .
 62. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 63. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 64. mgr Eugeniusz Ilmak – U Zielonogórski
 65. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 66. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 67. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 68. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 69. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 70. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 71. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 72. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 73. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 74. mgr inż. Andrzej Judek
 75. prof. dr hab. Stefan Jurga – UAM
 76. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 77. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 78. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 79. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 80. dr Zofia Karaszkiewicz
 81. dr Anna Kasprzyk – UAM
 82. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 83. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 84. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 85. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 86. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 87. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 88. prof. dr hab. Maciej Kozak – UAM
 89. prof. dr hab. Edmund Kozal – UP
 90. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 91. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 92. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 93. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – U Warszawski
 94. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 95. dr Grzegorz Kucharczyk
 96. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 97. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 98. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 99. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 100. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 101. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 102. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 103. dr Krystyna Laskowicz – naucz. akad.
 104. dr Przemysław Lehmann – PAN
 105. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 106. dr Maria Leśniewicz – PP
 107. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 108. dr Jarosław Liberek – UAM
 109. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 110. mgr Rafał Lisiak – architekt
 111. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 112. dr Eryk Łon – UE
 113. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 114. dr Piotr Łukasiak – PP
 115. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 116. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 117. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 118. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 119. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 120. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 121. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 122. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 123. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 124. mgr Helena Materny – nauczyciel
 125. mgr Ryszard Materny
 126. mgr Maria Matysiak – UAM
 127. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 128. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
 129. dr Jerzy Michalik – UAM
 130. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 131. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 132. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – AMuz
 133. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 134. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 135. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 136. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 137. mgr Danuta Namysłowska
 138. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 139. mgr Wilhelmina Nowak
 140. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 141. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 142. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 143. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 144. Włodzimiera Pajewska – UAM
 145. inż. Ryszard Paprzycki
 146. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 147. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 148. dr Andrzej Pawuła – UAM
 149. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 150. dr Barbara Pelplińska – UAM
 151. dr Ryszard Piasek – reżyser
 152. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 153. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 154. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 155. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 156. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 157. mgr Maria Przybylska – UAM
 158. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 159. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 160. dr Jacek Radomski – UAM
 161. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 162. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 163. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 164. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 165. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 166. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 167. dr Lech Różański
 168. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 169. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 170. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 171. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 172. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 173. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 174. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 175. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 176. mgr Janusz Smólski
 177. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 178. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 179. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 180. dr Teresa Stanek
 181. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 182. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 183. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 184. mgr Gabriela Stępczak
 185. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 186. mgr Bernadeta Sturzbecher –UAM
 187. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 188. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 189. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 190. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 191. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – U Łódzki
 192. Anna Szukalska
 193. Edwin Szukalski
 194. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 195. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 196. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 197. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 198. dr Hanna Szweycer
 199. prof. dr hab. Michał Szweycer
 200. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 201. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 202. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 203. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 204. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 205. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 206. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 207. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 208. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 209. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 210. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 211. mgr Jacek Tuchołka
 212. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
 213. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 214. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – U Warszawski
 215. dr Marek Wedemann – UAM
 216. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 217. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 218. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 219. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 220. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 221. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 222. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – U Warszawski
 223. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 224. prof. dr hab. Andrzej Wybrański
 225. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 226. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 227. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 228. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 229. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 230. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 231. dr Jerzy Zerbe – UAM
 232. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 233. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 234. dr Bronisława Zielonka – U Gdański
 235. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 236. Jerzy Żarnowski – em. HCP
 237. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 238. dr Jakub Żmidziński – UAP

3 uwagi do wpisu “List otwarty AKO w sprawie blokowania dostępu Telewizji TRWAM do multipleksu cyfrowego

 1. W całej rozciągłości popieram treść niniejszego listu i proszę o dołączenie mnie do listy sygnatariuszy. Dzisiaj, 19 października, w rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego trzeba dobitnie przypomnieć obecnie rządzącym, że to Jego ofiara i wielu innych, którzy wolność Narodu opłacili daniną krwi, cierpieniem, utratą zdrowia, otworzyła im drogę do władzy. Tym bardziej nie wolno im niszczyć owoców tej ofiary. Telewizji Trwam chcą miliony Polaków, a rząd tym milionom ma służyć.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s